בתקופה שבה מוצרים רבים בשוק מסומנים כמכילים כמויות גבוהות של רכיבים המזיקים לבריאות, ראוי גם לסמן את המוצרים שבהם הנזקים נסתרים מהעין. משרד הבריאות מציין במפורש כי שימוש לא נכון בביצים ועופות עלול להיות מסוכן אך המסר לא משתקף על גבי "המוצר". אריזות הביצים לא מציגות רכיבים, זיהומים, או במינימום הוראות שימוש.

מה מסוכן בביצים ועופות?

משרד הבריאות מציין כי על קליפות הביצים, בתוכן ועל גבי העופות, עלולים להיות חיידקים וגורמי מחלה כמו סלמונלה, ולכן חשוב להקפיד על טיפול נכון. בין ההוראות השונות מציינים שחל איסור על שטיפת ביצים ועופות. השטיפה מחדירה את החיידקים לתוך הביצה ומפיצה את החיידקים שעל גבי העופות.

מה מסוכן בביצים ועופות?

משרד הבריאות מציין כי על קליפות הביצים, בתוכן ועל גבי העופות, עלולים להיות חיידקים וגורמי מחלה כמו סלמונלה, ולכן חשוב להקפיד על טיפול נכון. בין ההוראות השונות מציינים שחל איסור על שטיפת ביצים ועופות. השטיפה מחדירה את החיידקים לתוך הביצה ומפיצה את החיידקים שעל גבי העופות.

למה צריך לסמן ביצים ועופות?

בניגוד למוצרים המשווקים ברשתות, על גבי אריזות הביצים ועופות, לא מצויות הוראות טיפול או לחילופין מה זיהומים הקיימים במוצר. בתחילת 2020, החל משרד הבריאות בהפעלת רפורמת סימון מוצרים המכילים רמות גבוהות של סוכר, נתרן ושומן. לכן, אנחנו מאמינים שמן הראוי ליידע את הצרכנים על הסכנות הטמונות באריזות הביצים ועל גבי העופות, או לפחות כיצד להימנע מזיהומים בעת שימוש במוצר.

למה צריך לסמן ביצים ועופות?

בניגוד למוצרים המשווקים ברשתות, על גבי אריזות הביצים ועופות, לא מצויות הוראות טיפול או לחילופין מה זיהומים הקיימים במוצר. בתחילת 2020, החל משרד הבריאות בהפעלת רפורמת סימון מוצרים המכילים רמות גבוהות של סוכר, נתרן ושומן. לכן, אנחנו מאמינים שמן הראוי ליידע את הצרכנים על הסכנות הטמונות באריזות הביצים ועל גבי העופות, או לפחות כיצד להימנע מזיהומים בעת שימוש במוצר.

איך סימון יעזור?

מוצר שמסומן כמזיק לבריאות, גורם לנו לחשוב פעמיים במועד הקנייה אם לרכוש את המוצר או לא ומאפשר קנייה מושכלת. לכן, על מוצר שבו לא רשומים הרכיבים כמו אריזות ביצים ועופות, חשיבות הסימון גבוהה עוד יותר. במועד רכישת מוצר עלינו לדעת שהוא עלול להכיל זיהומים רבים ויש לנקוט בצעדים מסוימים, על מנת להימנע מזיהומים אלו ועל מנת לבצע רכישה מושכלת.

איך סימון יעזור?

מוצר שמסומן כמזיק לבריאות, גורם לנו לחשוב פעמיים במועד הקנייה אם לרכוש את המוצר או לא ומאפשר קנייה מושכלת. לכן, על מוצר שבו לא רשומים הרכיבים כמו אריזות ביצים ועופות, חשיבות הסימון גבוהה עוד יותר. במועד רכישת מוצר עלינו לדעת שהוא עלול להכיל זיהומים רבים ויש לנקוט בצעדים מסוימים, על מנת להימנע מזיהומים אלו ועל מנת לבצע רכישה מושכלת.

לוקחים אחריות על הבריאות

הצטרפו לעצומה לסימון אריזות הביצים ועופות

1
כבר חתמו!
דו"ח מבקר המדינה האחרון: "מוצע שמשרד הבריאות ישקול לקדם סימון על אריזות ביצים ועופות המשווקות לציבור, אשר מבהיר את החשש מנגיעוּת בחיידקים כגון סלמונלה וקמפילובקטר וכי יתווספו על גבי האריזות הנחיות צריכה בהתאם לכך."